با معرفی کانال یا گروه شما نیز میتوانید آن را به سایرین معرفی کنید که ضمن اینکه کانال یا گروه مورد نظر را محبوب تر میکنید به کامل شدن این لیست نیز کمک خواهید کرد.
ما نیز کانال های معرفی شده و تابع قوانین را در سایت منتشر خواهیم کرد و در اختیار سایرین قرار خواهیم داد.
ثبت معرفی / کانال تلگرام

کانال های ویژهامتیاز دهید:
به این سایت